పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

13, ఫిబ్రవరి 2010, శనివారం

మా ఇల్లు


ఇంటి పేరు అనురాగం ముద్దుపేరు మమకారం
మా ఇల్లే బృందావనం
ముక్కోటి దేవతలు వెలసిన దేవాలయం

మనసులోని భావాలు మదిలోని రాగాలు ఎన్నిటినో పదిలంగా దాచుకున్న నా మనసే నా చిన్ని ప్రపంచం.నేను ఆడిన ఆటలు,చేసిన అల్లరి,పొందిన ఆప్యాయత అనురాగాలు,జీవితం లో సాధించిన విజయాలు,కొన్నిఓటములు,మరిచిపోలేని జ్ఞాపకాలుగా,అనుబంధాల బంధాలతో అల్లుకున్న పొదరిల్లు లాంటి మా ఇల్లు నా చిన్ని ప్రపంచం.ఇది అందమైన నా మరో ప్రపంచం.నా చిన్ని ప్రపంచం లో అతి ముఖ్యమైన నా కుటుంబం.నా బలం నా బలహీనత అంత నా కుటుంబమే.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...