పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

27, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

మాఇంట్లో మల్లెలు...


మా
ఇంట్లో పూసిన మల్లెపూలు.
బయట ఎన్ని పూలు కొనుక్కున్నా ఇంట్లో పూసిన మల్లెల అందమే వేరు అనిపిస్తుంది.
ఎంతైనా మనం పెంచిన చెట్టు పూలు కదా మరి.

మల్లెపూవు లో మకరందమా
మౌనరాగమే ఒక అందమా..


సిరిమల్లె నీవే... విరిజల్లు కావే..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...