పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

13, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

Cool Summer...


వేడిని,వడగాలులని వెంటబెట్టుకుని వేసవి వచ్చేసింది.వడదెబ్బ,నీరసం,చెమటలు,చిరాకు
అన్నీ మామూలే అయినా వేసవికి మాత్రమే ప్రత్యేకమయిన మరుమల్లెల పరిమళాలని,మధురమైన మామిడి రుచులను,వేసవి సెలవులను ఆస్వాదిస్తూ ఈ వేసవి చల్లగా వుంది అనుకునేలా మా ఇంటి Summer SpecialsRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...