పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

3, జులై 2014, గురువారం

Life Is A ClassRoom ..!


జీవితంలో మనిషికి ఎదురయ్యే అనుభవాలకి మించిన గురువు మరొకరు ఉండరు.. లోకంలోని వివిధ రకాల మనుషులు,సంఘటనలు ఎవరికి వారే చెప్పుకోవాల్సిన , నేర్చుకుని, గుర్తుంచుకోవాల్సిన  జీవిత పాఠాలు .. 
  ఈ పాట నాకు నచ్చిన కొటేషన్స్ తో నేను అప్ లోడ్ చేశాను ,,

ఎవరేమీ అనుకున్నా నువ్వుండే రాజ్యాన
రాజు నువ్వే బంటూ నువ్వే మంత్రీ నువ్వే సైన్యం నువ్వే

ఏమైనా ఏదైనా నువ్వేళ్ళే బడి లోన
పలకా నువ్వే బలపం నువ్వే ప్రశ్నా నువ్వే బదులూ నువ్వే..

అన్నీ నువ్వే కావాలి అనునిత్యం పోరాడాలీ..
సినిమా - బడ్జెట్ పద్మనాభం
లిరిక్స్ - చంద్ర బోస్

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...