పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

27, జులై 2012, శుక్రవారం

సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా...


సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా ... అమ్మా ... సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా
నుదుట కుంకుమ రవిబింబముగా ... కన్నుల కాటుక నిండుగ వెలుగ
కాంచనహారము గళమున మెరియగ ... పీతాంబరముల శోభలు నిండగ
సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా

నిండుగ కరముల బంగారుగాజులు ... ముద్దులొలుకు నాదమ్ముల మువ్వలు
గలగలమని సవ్వడి చేయగ ... సౌభాగ్యవతుల సేవల నందగ
సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా

నిత్య సుమంగళి నిత్య కల్యాణి ... భక్త జనుల మా కల్పవల్లివై
కమలాసనవై కరుణ నిండగా ... కనకవృష్టి కురిపించే తల్లీ
సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మా ... అమ్మా ... సౌభాగ్యలక్ష్మీ రావమ్మాశ్రావణ వరలక్ష్మి అందరినీ ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో,సకల సౌభాగ్యాలతో దీవించి,
కోరిన కోరికలను వరాలుగా ప్రసాదించమని ప్రార్ధిస్తూ
"వరలక్ష్మీవ్రతం శుభాకాంక్షలు"

కనకధారా స్తోత్రం
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...