పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

22, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

దేవత నీవే ... నా దేవత నీవే...!


ప్రేమ... ఒకరి గురించి మరొకరి మనసులో ఏర్పడే ఒక అద్భుతమైన భావన.
ప్రేమించిన వాళ్ళకోసం ఏమైనా సరే చేయాలనుకోవటం, వాళ్ళ కోసమే బతకాలనుకోవటం
జీవితాంతం ఒకరికొకరుగా జీవించాలనుకోవటం ఇదేనేమో ప్రేమంటే..

దేవత నీవే ... నా దేవత నీవే...,నిన్నుకంటికి రెప్పలా కాపడుతాను అంటూ
ఒక ప్రేమికుడు ప్రియురాలికి తన మనసులోని ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ పాడే పాట
విశాల్, ప్రియమణి హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించిన "భయ్యా" సినిమాలోది.
మంచి సాహిత్యం,సంగీతం ఈ పాట లో ప్రత్యేకత.
అందుకే ఈ పాట నాకు నచ్చిన పాట.

దేవత నీవే ... నా దేవత నీవే...దేవత నీవే ... నాదేవత నీవే
కనుపాపగా కాస్తా నిన్నే రెప్పనై
నాజత నీవే ఇక నాజత నీవే
ఎడబాయక ఉంటా తోడూ నీడనై

నీలో నేను సగములే నీవే నాకు జగములే
నీతో యుగమే క్షణములే
ఇది మన మనసుల కలయిక కదా
దేవత నీవే ... నాదేవత నీవే
కనుపాపగా
కాస్తా నిన్నే రెప్పనై

చినుకై వచ్చి ... నీకోసం పుడమై పోతాను
నదిలా వచ్చి ... నీకోసం కడవై పోతాను
కలలా వచ్చి ... నీకోసం కన్నై పోతాను
ఉలిలా నన్ను తాకావో ... శిల్పాన్నవుతాను

నీఊపిరి తో ఈవెదురైన వేణువు కాదా
నీ చూపులతో వేసవిలో వెన్నెల రాదా
సూర్యుని చుట్టూ భూమిలా నీ చుట్టూ నే తిరగనా
నీవే నేనై బ్రతకనా ... తలపుల తలుపులు తెరిచిన చెలి

జోరున కురిసే వానల్లో ఎండే నువ్వంటా
నిప్పులు
చెరిగే ఎండల్లో వానే నువ్వంటా
ఏకాంతాన్ని వెలివేసే తోడే నువ్వంటా
శో
కాలన్నీ తరిమేసే జాడే నువ్వంటా

నీ
నవ్వుల్లో పూచేటీ పువ్వైపోనా
నీ
నడకల్లో మోగేటీ మువ్వైపోనా
గుడిలో
వెలసిన రూపమో గుండెలో వెలిగే దీపమో
పంచే
తీయని తాపము
వలపుల
పిలుపులు తెలిపిన మది

దేవత నీవే ... నాదేవత నీవే
కనుపాపగా కాస్తా నిన్నే రెప్పనై
నాజత నీవే ఇక నాజత నీవే
ఎడబాయక ఉంటా తోడూ నీడనై


నీలో నేను సగములే నీవే నాకు జగములే
నీతో యుగమే క్షణములే
ఇది మన మనసుల కలయిక కదా


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...