పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

11, జనవరి 2013, శుక్రవారం

సంక్రాంతి సంబరాలు -- మా ఊరి ముగ్గుల పోటీలు

సంక్రాంతి రాకముందే మొదలైన సంక్రాంతి సంబరాలు అందరినీ బిజీ బిజీ చేసేసాయి.సంక్రాతి పండగ అంటేనే ముగ్గుల పండగ కదా అందుకే అందరూ ఆడవాళ్ళకి ముగ్గుల పోటీలు పెట్టటంలో పోటీ పడుతున్నారు. ఆడవాళ్ళు కొంతమంది నిజంగానే పోటీపడుతూ వాళ్ళ ముగ్గుకే మొదటి బహుమతి రావాలంటూ ముగ్గులు వేస్తే  మరికొందరు మాత్రం కనీసం పార్టిసిపేట్ చేసినందుకైనా ఇచ్చే   గిఫ్ట్ కోసం ముగ్గులు వేశారు.

అలాగే ఈ సంవత్సరం ముగ్గుల పోటీల్లో మహిళలు నిర్భయకు నివాళిగా, ఆమెకు న్యాయం జరగాలని, కరెంట్ సమస్యలు,తెలుగు భాషాభిమానం వంటి సంగతులను ముగ్గులో ప్రస్తావించారు...ఇవీ నిన్న జరిగిన ముగ్గుల పోటీలో కొన్ని విశేషాలు.. నాకు నచ్చిన కొన్ని ముగ్గులు..Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...