పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

26, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

చుట్టుగుంట పోలేరమ్మ తల్లి దేవస్థానం - గుంటూరు - దసరా నవరాత్రుల విశేషాలు

 

కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారంగా ఆదరించి,దీవించి,కాపాడి రక్షించే ఆ అమ్మలగన్న అమ్మ,పోలేరమ్మ తల్లిగా కొలువైన గుంటూరు చుట్టుగుంటలోని పోలేరమ్మతల్లి దేవస్థానంలో జరిగిన దసరా వేడుకలు,విశేషాలు నా చిన్నిప్రపంచంలో వీడియోగా ...

చుట్టుగుంట పోలేరమ్మ తల్లి దేవస్థానం - గుంటూరు






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...