పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

30, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

బాపు బొమ్మల హరివిల్లుకు స్వాగతం ...

బాపు గారి బొమ్మలు నచ్చని వాళ్ళు, ఇష్టపడని వాళ్ళు వుండరేమో నాకు తెలిసి..
నాకు మాత్రం చాలా ఇష్టం బాపు బొమ్మలు..
బాపు గారి బొమ్మలు చూడగానే ఈ బొమ్మలు బాపు బొమ్మలు అని చెప్పగలిగేంత విలక్షణ శైలి బాపు బొమ్మల ప్రత్యేకత
చాలా తక్కువ గీతలతో ఎంతో అందమైన బొమ్మలను సృష్టించే బాపు బొమ్మ ఒక్కొక్కటి ఒక్కో అందాన్ని ఒలికిస్తాయి..
అలాంటి బాపు బొమ్మలన్నీ ఒకే చోట కనిపిస్తే అంతకంటే కన్నుల పండుగ ఇంకేముంటుంది?
మా చెల్లికి పైంటింగ్ ,డ్రాయింగ్ హాబీ కదా తను బాపు బొమ్మలు చాలా చక్కగా వేసేది..
అలా తను వేసిన బాపుబొమ్మలు చూసిన మా మరిది గారు
మా చెల్లికి బాపు బొమ్మల హరివిల్లు పుస్తకాన్ని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు.ఈ పుస్తకంలో బాపు గారి బొమ్మల్లో కొన్నింటిని చాలా చక్కగా మంచి ఫోటో ప్రింట్ తో ప్రింట్ చేయించారు.
ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కోసం మనకి ఇష్టమైన బొమ్మలను మనకి ఇష్టమైన సైజు లో ఆర్డర్ ఇస్తే పంపిస్తారట.
హరివిల్లు నాకు చాలా నచ్చింది.నాకు నచ్చిన కొన్ని బొమ్మలను ఫోటో తీసుకున్నాను.
నా చిన్నిప్రపంచాన్ని బాపు గారి బొమ్మల హరివిల్లుతో
మరింత రంగులమయం చేసుకోవటానికి హరివిల్లులోని నాకు నచ్చిన కొన్ని బాపుబొమ్మలు..
ఇంకా చాలా వున్నాయి అవన్నీ ఒక్కొటిగా నా చిన్నిప్రపంచంలో అలంకరిస్తాను..Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...