పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, జనవరి 2012, ఆదివారం

శుభపర్వాల నాంది... సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.


సింగారమొలికించు చెలికత్తెలను కూడి
పడతులు తీర్చిదిద్దిన పసిడి ముగ్గులు
ముగ్గు మధ్యన గొబ్బెమ్మ ముద్దులొలుక
ధాన్యపు రాశులతో పొంగి పొరలెడి

వ్యవసాయదారుని వడ్లగూళ్ళు
సన్నాయినూదుచు చనుదెంచి యాచించు
గంగిరెద్దుల వాని గడుసు పాట
భక్తిభావముతోడ భజనలు సల్పెడి
హరిదాసు కీర్తనల
గంగిరెద్దుల మెడల చిరుగంటలు మ్రోగ
పాడి పంటలు, వాకిళ్ళ కళకళలతో

తీపితీపి వంటల ఘుమఘుమలతో

బంధుమిత్రుల సంతోష,సంరంభాలతో

అరుదెంచింది సంక్రాంతి లక్ష్మి


ఈ సంక్రాంతి ప్రతి ఇంటా సిరులు పండించాలని,
అందరినీ భోగ భాగ్యాలతో,ఆయురారోగ్యాలతో దీవించాలని కోరుకుంటూ
అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...