పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

16, మే 2010, ఆదివారం

గాజుల గలగలలునగలు ఎన్ని ఉన్నాఆడవాళ్ళ చేతులకి మట్టి గాజులు వేసుకుంటే వచ్చినంత కళ ,అందం ఇంక దేనికీ రావని నా అభిప్రాయం.
మన సాంప్రదాయాన్ని చూడగానే తెలియచేసే ఆభరణాలలో మట్టిగాజులు ఒకటి.

నా చిన్నప్పుడు మట్టిగాజులు ఇళ్ళ ముందుకు వచ్చి అమ్మేవాళ్ళు.
ఒక చెక్కపెట్టెలో వరసలుగా అమర్చిన, మెరిసే రకరకాల గాజులను చూడగానే ఆడవాళ్ళు పిలిచి
నచ్చిన గాజులను వేయించుకునే వాళ్ళు.

నాకు కూడా మట్టిగాజులు చాలా ఇష్టం.పెళ్లి తర్వాత నాకు ఇష్టమైన నగలలో ఈ గాజులు కూడా చేరాయి.
షాపింగ్ కి వెళ్ళినా ,ఏదైనా గుడికి వెళ్ళినా అక్కడ అమ్మ నాకు తప్పకుండా గాజులు ఇప్పిస్తుంది.
ఆ గాజులు వేసుకోగానే మా చెల్లి నా గాజులు ఫోటో తీయటం తప్పనిసరి.


గాజుల గురించి,ఒక పరిపూర్ణ మహిళ జీవితంలో వివిధ దశలలో వేసుకునే గాజులను ప్రకృతిలోని అందమైన రంగులతో పోల్చుతూ "సరోజినీ నాయుడు" తన "Bangle Sellers " poem లో చాలా చక్కగా వర్ణించారు."Bangle Sellers"

by Sarojini Naidu

Bangle sellers are we who bear
Our shining loads to the temple fair...
Who will buy these delicate, bright
Rainbow-tinted circles of light?
Lustrous tokens of radiant lives,
For happy daughters and happy wives.

Some are meet for a maiden's wrist,
Silver and blue as the mountain mist,
Some are flushed like the buds that dream
On the tranquil brow of a woodland stream,
Some are aglow wth the bloom that cleaves
To the limpid glory of new born leaves

Some are like fields of sunlit corn,
Meet for a bride on her bridal morn,
Some, like the flame of her marriage fire,
Or, rich with the hue of her heart's desire,
Tinkling, luminous, tender, and clear,
Like her bridal laughter and bridal tear.

Some are purple and gold flecked grey
For she who has journeyed through life midway,
Whose hands have cherished, whose love has blest,
And cradled fair sons on her faithful breast,
And serves her household in fruitful pride,
And worships the gods at her husband's side.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...