పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

7, జులై 2010, బుధవారం

చిరుగాలి వీచే వీచే


ఇవాళ ఉదయం నిద్ర లేచి తలుపు తీయగానే నాకు గుర్తొచ్చిన పాట "చిరుగాలి వీచే వీచే" ....
రాత్రి నుంచి పడుతున్న వర్షానికి తడిసి ముద్దైన ప్రకృతి అందం వర్ణనాతీతం.
సన్నగా పడుతున్న వర్షాన్ని చూస్తూ ఆ చలిగాలిలో నించున్న నా మనసులో వెంటనే ఈ పాట మెదిలింది.

నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పాటల్లో ఈ పాట ఒకటి.నాకు ఇష్టమైన పాటలు చెల్లితో వీడియో మిక్సింగ్ చేయించటం నా హాబీఅలాగే ఈ పాట కూడా నాకోసం చేసింది మా చెల్లి.

చల్లటి ఆహ్లాదకరమైన ప్రకృతిని చూసిన ప్రతిసారి నాకు ఈ పాట గుర్తొస్తుంది.
ఎంతో అందమైన, నా మనసుకు హత్తుకున్న పాట ఇది.చిరుగాలి వీచే వీచే
చిరు
మబ్బు కరిగే కరిగే

చిరుజల్లు
కురిసే కురిసే

హృదయాన్ని
తడిపేసింది ఆకాశం...


సిరిమల్లె పాటే పాడే
సిరివెన్నెల
ఆటే ఆడే

చిరుగువ్వలు
కువకువలాడే

దిశలన్నీ మురిపించిందీ
మధుమాసం..
రాజి
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...