పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, జనవరి 2013, మంగళవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు...ఈ నూతన సంవత్సరం అందరికి ఆయురారోగ్యాలను,
ఐశ్వర్యాలను,సుఖసంతోషాలను,శాంతిని,విజయాలను 
అందించాలని,అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ 
నా హృదయపూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..
                                    
 

 A Charming Rose On This New Year Make our life
Beautiful,Youthful,colourful and overall  
A Happy Experience To Remember 

HAPPY NEW YEAR


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...