పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలుస్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - 2014

దేశభక్తి గీతాలు నా సంగీతప్రపంచం లో 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...