పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

5, మే 2012, శనివారం

మా తమ్ముడికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు...


"బంధం విలువ రక్త సంబందానికే తెలుస్తుంది" అన్న మాటని నిజం చేస్తూ
తోడబుట్టినందుకు తోడుగా నిలుస్తూ
బాధలో ... సంతోషంలో, కష్టం లో ... సుఖంలో
చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా నా ప్రతి అడుగులోనూ తోడుంటూ,
ఎప్పడైనా, అవసరమైనా నాకు నా తమ్ముడున్నాడు అన్న ధైర్యాన్ని కలిగించే
నీ ప్రేమాభిమానాలు నాకు భగవంతుడు అందించిన ఒక అదృష్టం...

ఈ అదృష్టం ఎప్పుడూ ఇలాగే వుండాలని,నాకు,చెల్లికి ఎప్పటికీ నువ్వొక అండగా
నిలవాలి అని కోరుకుంటూ ...
భగవంతుడు నిన్ను ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో దీవించి,నీ జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని
నిత్యనూతనంగా తీర్చిదిద్దాలని,నువ్వు కోరుకునే ప్రతి కోరికా నెరవేరాలని,
సంతోషకరమైన పుట్టినరోజులు మరెన్నో చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ
నీకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తమ్ముడూ..

Wish you a very happy birthday
May life lead you to great happiness success and hope
That all your wishes comes true!
enjoy your day.

Happy BirthDay
Many
Happy Returns Of The Day

ఎప్పటికీ నీ ప్రేమాభిమానాలను,నీ క్షేమాన్ని కోరుకునే
నా
(మన) చిన్నిప్రపంచం..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...