పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

21, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

"వనజ వనమాలి" గారికి అభినందనలు...


కథాజగత్ కథా విశ్లేషణ పోటీలో "సామాన్య" గారి కధ "కల్పన" పై విశ్లేషణకు
మొదటి బహుమతి పొందిన "వనజవనమాలి" గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు.
వనజ వనమాలి గారూ మీదైన శైలిలో మీరు రాసే కధలు,పరిచయం చేసే పాటలు,
చెప్పే కబుర్లు అన్నీ నాకు నచ్చుతాయి.
అలాగే నా చిన్నిప్రపంచంలో మీరు ఎప్పటికీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ గా ఉండాలని,
మీరిలాగే మంచి మంచి విజయాలను సొంతం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ అభినందనలు..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...