పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

31, జులై 2010, శనివారం

మా చిన్ని ప్రపంచానికి స్వాగతం...మావిచిగురుతిని మీకు శుభమని మేలుకోలిపెను గండుకోయిలా..
మంచికబురు విని లాలి పదములు ఆలపించెను కొత్త ఊయల..
ఇంతలో కల పండగా ఇంటిలో తొలిపండుగా..

నా
చిన్నారి మేనకోడలికి , నా చిన్ని ప్రపంచానికి హృదయపూర్వక స్వాగతం...

ఇప్పటిదాకా కొడుకుగా,తమ్ముడిగా, అన్నగా వున్న నా తమ్ముడు వంశీ రోజు తండ్రి అయ్యాడు.

రోజు నా చిన్ని ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి ,నన్ను మేనత్తని చేసిన నా చిన్నారి మేనకోడలిని
నిండు మనసుతో దీవిస్తూ , మనసారా నా చిన్ని ప్రపంచానికి స్వాగతిస్తున్నాను...
కొత్త బంధాలను,కొత్త కొత్త సంతోషాలను నా చిన్ని ప్రపంచానికి తీసుకువచ్చిన మా చిన్నారి ఆటపాటల తో మా చిన్ని ప్రపంచం ఇంకా అందంగా,ఆనందంగా వుండాలని,

నా మేనకోడలికి భగవంతుడు ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలను,సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ప్రసాదించాలని,
పాపాయి బోసినవ్వులతో,అల్లరితో మా చిన్నిప్రపంచం కళకళలాడాలని ...
నా చిన్ని ప్రపంచం ఎప్పుడూ భగవంతుడి చేతుల్లో పదిలంగా వుండాలని కోరుకుంటూ..

నా చిన్ని ప్రపంచంలోని అందరి దీవెనల జల్లులతో మా చిన్ని ప్రపంచానికి స్వాగతం చిన్నారీ...

రాజి
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...