పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

10, మే 2011, మంగళవారం

తాటి ముంజలు --- సమ్మర్ ట్రీట్...


సమ్మర్ లో మాత్రమే దొరికే వాటిలో మాకు ఇష్టమైనవి తాటి ముంజలు..
తాటి ముంజల్లో వుండే కొబ్బరి నీళ్ళ లాంటి తియ్యటి నీళ్ళు మీదపడకుండా తినటం ఒక సరదా..
ఈ సారి మా సమ్మర్ స్పెషల్ ట్రీట్ గా మా మరిదిగారు ( భద్ర ) తాటి ముంజలు తెచ్చారు.
వాళ్ళ వూరి దగ్గర చాలా తాటి చెట్లు ఉంటాయట..

మాకు ఇక్కడ మంచివి దొరకవని ప్రత్యేకంగా అక్కడి వాళ్ళతో
అప్పటికప్పుడు కొట్టించి,తంగేడు ఆకులతో భద్రపరచి జాగ్రత్తగా తీసుకువచ్చారు..

ఎప్పుడూ బజార్లో దొరికే తాటి ముంజలు బాగున్నా,బాగుండక పోయినా తినాలన్న ఇష్టంతో తినే మాకు
అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా, లేతగా, మెత్తటి గుజ్జుతో వున్న తాటి ముంజలు చాలా నచ్చాయి.
ఈ సమ్మర్ లో ఇది నిజమైన సమ్మర్ స్పెషల్...

Where The Mind is Without Fear

రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి 150 వ జయంతి సందర్భంగా
Where The Mind is Without Fear తెలుగు అనువాదం...


WHERE the mind is without fear
and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit

Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father,
let my country awake.

Rabindranath Tagoreనా జన్మభూమి

మానసము భయలేశమేని సోకని సీమ
మానవుడు శిరమెత్తి మసలగలిగెడు సీమ

జ్ఞాన సముపార్జనాసక్తి గలిగిన సర్వ
మానవుల కది యుచితమై లభించెడు సీమ

జగతి సంఘస్వార్థ సంకుచిత కుడ్యాలి
విగతైక్యయై శకల వికలత గనని సీమ

పద పదము సత్యసంపదల బొదలెడు సీమ
ప్రతి యుద్యమము సత్యపథము కొస జను సీమ

సద సద్వివేచనా స్వచ్ఛాంబు ఝరి దుష్ట
సంప్రదాయోషర స్థలి లయింపని సీమ

నిత్య విస్తృత భావనా క్రియా వీథులను
నీవ తోడై మాకు త్రోవ జూపెడు సీమ

స్వాతంత్ర్య రుచిర మా స్వర్గ సీమగ తండ్రి!
జాగరిత
మొనరుపుము
నాజన్మభూమి!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...