పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ...


 శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి - 24 - 10 - 2012 

ఆశ్వయుజ దశమి - విజయ దశమి 
దసరా 

పదవ రోజైన ఆశ్వయుజ దశమినాడు అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరి దేవిగా అలంకరిస్తారు. షోడశ మహా విద్యా స్వరూపిణి మహా త్రిపుర సుందరీ, 
శ్రీ చక్ర అధిష్టాన దేవత ఈ రాజరాజేశ్వరి దేవి. దేవీ నవరాత్రుల్లో తొమ్మిదిరోజుల తర్వాత జరుపుకునే విజయదశమి అపరాజితాదేవి పేర మీద ఏర్పడిందంటారు. 
శ్రీ రాజరాజేశ్వరి నివాసం శ్రీ మన్మణి ద్వీప శ్రీనగర స్థితి చింతామణి గృహం. పరమశాంత స్వరూపంతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఇయు ఖండాన్ని (చెరుకుగడ) చేతిలో ధరించి ఒక చేత అభయ ముద్రతో దర్శనమిస్తుంది.

 రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయనీ రాజ్య వల్లభా’


అంబా సృష్టి వినాశ పాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభీతా
గాయత్రీ ప్రణవాక్ష రామృతసరః పూర్ణానుసంధీకృతా
ఓంకారీ వినుతా సురార్చిత పదా ఉద్దండ దైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి 

  శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ స్తోత్రం 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...