పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

అమ్మా నాన్నకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు...


మా ప్రియమైన అమ్మా నాన్నకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
మీరు ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు మరెన్నో జరపుకోవాలని కోరుకుంటూ
భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో దీవించమని ప్రార్ధిస్తున్నాము..

మా హృదయపూర్వక వివాహవార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు

నా చిన్నిప్రపంచం 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...