పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

4, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

Happy BirthDay అమ్మా...


అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు


Happy BirthDay అమ్మా ...
నువ్విలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని,
భగవంతుడు నిన్ను ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో దీవించి
నువ్వు మా మీద పెట్టుకున్న కలలు, కోరికలు అన్నీ నిజమయ్యేలా దీవించాలని ప్రార్ధిస్తూ...

You made me dream...
You made me live my dream.

You are an inspiration.

You are the reason for what i am.


you ask for nothing...

But have given me everything.

I would like to tell this

from the bottom of my heart...


I love you so much mom!

Wish you a very Happy BirthDay


నా చిన్నిప్రపంచం...


ఉగాది శుభాకాంక్షలు....సరికొత్త స్వప్నాల సాకారం...ఈ ఉగాదితో శ్రీకారం
శ్రీఖర నామ సంవత్సర ఉగాది అందరికీ
శుభకరం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ...
మధురమైన ప్రతిక్షణం...నిలుస్తుంది జీవితాంతం
రాబోతున్న కొత్త సంవత్సరం
అలాంటి క్షణాలని ఎన్నో ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ...

శ్రీఖర నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...