పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, జనవరి 2012, ఆదివారం

Welcome 2012


నూతన సంవత్సరంలో అందరూ
ప్రతి
క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ .. ఆనందిస్తూ
సుఖ
సంతోషాలతో .. ఆయురారోగ్యాలతో
చెరగని చిరునవ్వుతో..ధైర్యం తో

జీవన
పయనం సాగించాలని కోరుకుంటూ ...
నా
కుటుంబ సభ్యులకు,బంధువులకు,
నా
బ్లాగ్ మిత్రులకు
హృదయపూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...