పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

9, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

గోరంతదీపం కొండంత వెలుగు ... నా మరో ప్రయోగం..


నా బ్లాగ్ లో inspiration songs లో పెట్టటానికి గోరంతదీపం సినిమాలో "గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు"
అనే పాట కోసం నెట్ లో వెతికాను కానీ కనిపించలేదు..
అందుకే ఎలాగు నాకు ఇష్టమైన పాటలు వీడియో మిక్సింగ్ చేయటం అలవాటే కాబట్టి నిన్నంతా ఆ పనిలో వుండి
మొత్తానికి సక్సెస్స్ అయ్యాను.
నాకిష్టమైన పాటను నాకిష్టమైన పిక్చర్స్ తో వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాట

గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
చిగురంత ఆశ జగమంతా వెలుగు
By:Raajiగోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు

గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు

చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు

కరి మబ్బులు కమ్మే వేళ మెరుపు తీగే వెలుగు
కారు చీకటి ముసిరే వేళ వేగు చుక్కే వెలుగు

కరి మబ్బులు కమ్మే వేళ మెరుపు తీగే వెలుగు
కారు చీకటి ముసిరే వేళ వేగు చుక్కే వెలుగు

మతి తప్పిన కాకుల రొదలో మౌనమే వెలుగు
మతి తప్పిన కాకుల రొదలో మౌనమే వెలుగు
దహియించే బాధల మధ్యన సహనమే వెలుగు


గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు
చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు

కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడ దాకా ఈదాలి

కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడ దాకా ఈదాలి

నీళ్ళు లేని ఎడారిలో ...
నీళ్ళు లేని ఎడారిలో కన్నీళ్ళైన తాగి బతకాలి
నీళ్ళు లేని ఎడారిలో కన్నీళ్ళైన తాగి బతకాలి
ఏ తోడు లేని నాడు నీ నీడే నీకు తోడు
ఏ తోడు లేని నాడు నీ నీడే నీకు తోడు

జగమంతా దగా చేసినా చిగురంత ఆశను చూడు

చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు
గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు

చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు


సినిమా:గోరంతదీపం
లిరిక్స్:c.నారాయణ రెడ్డి


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...