పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

4, జులై 2010, ఆదివారం

మేము సైతం...


మాకు కూడా ఒక్క చాన్స్ వస్తే ఇలాగే  చెయ్యాలి 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...