పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

16, మార్చి 2010, మంగళవారం

ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

మావిచిగురు తిని మీకు శుభమని మేలుకోలిపెను గండు కోయిలా...
ఉగాది పచ్చడితో నూతన సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిద్దాం.కొత్త సంవత్సరం అందరికీ సకల శుభాలను అందించాలని ఆశిద్దాం.

వికృతినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
రాజి.

అమ్మకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు...


ఈ రోజు మా ఇంట్లో రెండు పండుగలు చేసుకుంటాము.అది ఒకటి ఉగాది,ఇంకొకటి మా అమ్మ పుట్టినరోజు...
మా అమ్మ ఉగాది రోజు పుట్టిందట అందుకనే అమ్మ పుట్టినరోజు ప్రతిసంవత్సరం ఉగాదిరోజునే జరుపుకుంటుంది.
అందుకే ఉగాది రోజు మాకు రెండు సందళ్ళు..ఈ రోజంతా సందడే సందడి...
ఈ సంవత్సరం మాఅమ్మకి అమ్మ నుండి అత్తగా హోదా పెరిగింది.
మా శ్రీవారు,మా మరదలు ఈ సంవత్సరం మా అమ్మ పుట్టినరోజు celebrations లో ముఖ్య అతిధులు..

మా అమ్మ నిండు నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతో,సుఖ సంతోషాలతో మా అందరితో ఇలాగే ఎన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ...


 మా చెల్లి రమ్య మాఅమ్మ పుట్టినరోజుకి బహుమతిగా
తను
సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాట

ఎవరు రాయగలరు అమ్మా అను మాట కన్నా కమ్మని కావ్యం
ఎవరు
పాడగలరు...అమ్మా అను రాగం కన్నా తీయని రాగం...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...