పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

8, మార్చి 2011, మంగళవారం

మహిళాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...


గుండెకే గాయం చేసి... నిండుగా నవ్వేస్తుంది
పుండుపై కారం చల్లి... పువ్వులే చల్లేస్తుంది
మనసులో చోటిస్తున్నా...మాటలే దాచేస్తుంది
పాపలా ముద్దొస్తుంది ... పడుచులా కవ్విస్తుంది

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలందరికీ
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...