పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

25, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు...


క్రిస్మస్ అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది నా స్కూల్ డేస్.చిన్నప్పటినుండి నేను,తమ్ముడు, చెల్లి అందరం చదువుకుంది st'anns school కావటంతో ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్ మేము కూడా school లో సెలెబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్లము.
క్రిస్మస్ కి 10 రోజులకి ముందే Half-yearly ఎగ్జామ్స్ అయిపోగానే మా school లో క్రిస్మస్ సెలెబ్రేట్ చేసి,
పిల్లలతో క్రిస్మస్ నాటకాలు వేయించి,అప్పటి నుండి jan 1 వరకు సెలవులు ఇచ్చేవాళ్ళు.
మాకు సంవత్సరం లో ఎక్కువ సెలవలు వచ్చే పండగ క్రిస్మస్ కాబట్టి ఈ పండుగ కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో.

స్కూల్లో క్రీస్తుజననం సెట్టింగ్ నాకు చాలా నచ్చేది.చిన్న పాక,పాకలో చిన్ని,చిన్ని దేవదూతలు,క్రీస్తు,మరియమ్మ బొమ్మలతో ఆ సెట్టింగ్ అంతా చూడ ముచ్చటగా వుండేది.
మిలమిల మెరిసే స్టార్స్ తో,గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ తో క్రిస్మస్ ornaments తో అందమైన క్రిస్మస్ tree ఈ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా వుండేది.

ఈ పండగ జరుపుకునే అందరికీ 
క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...