పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

26, మే 2011, గురువారం

Chocolate ( Sweet ) Memories ...


చిన్నప్పటి నుండి చాక్లెట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.స్కూల్ కి వెళ్లేముందు తమ్ముడు,నేను
ఇద్దరం ముందు షాప్ కి వెళ్లి చాక్లెట్స్ కొనుక్కుని అప్పుడు స్కూల్ కి వెళ్ళే వాళ్లము.
చాక్లెట్స్ తినే అలవాటు నాకు ఇప్పటికీ పోలేదు...
Chocolate ( Sweet ) Memories ...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...