పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

11, ఫిబ్రవరి 2012, శనివారం

నా చిన్నిప్రపంచానికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు...!


కొత్త
కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటూ,
మంచి బ్లాగ్ మిత్రులు,బ్లాగర్ల పరిచయంతో
సరదాగా
,సంతోషంగా సాగిపోతున్న "నా చిన్నిప్రపంచం" ప్రయాణం
మొదలై ...ఈ రోజుకి 2 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా
నా చిన్నిప్రపంచానికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...