పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

4, జనవరి 2012, బుధవారం

కొంటె బాపు గీతలు - ముళ్ళపూడి రాతలు


మొన్న ఆదివారం ఈ టీవీలో "పరిపూర్ణ మహిళ" చూశాను అందులో ఒక ఆవిడని మీరు,మీ వారు
10 రోజులుగా ఏవో గొడవలవల్ల మాట్లాడుకోవటం లేదు.అప్పుడు మీ వారు మిమ్మల్ని బుజ్జగించి,
నచ్చచెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే అది ఎలా చేస్తారో మీ వారిలాగా మీరు యాక్ట్ చేసి చూపించండి
అని అడిగారు జడ్జెస్.కానీ ఆవిడకి సరిగా చేయటం రాలేదు..

నాకనిపించింది ఈవిడ పెళ్లి పుస్తకం సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా విన్ అయ్యేది.
పాపం సినిమా చూడలేదో , లేకపోతె సీన్ గుర్తుకు రాలేదో అని.
పెళ్లి పుస్తకం సినిమాలో రాజేంద్రప్రసాద్ బాస్ కూతురుతో చనువుగా ఉంటున్నాడని దివ్యవాణి అలిగితే,
ఆ అలకని రాజేంద్రప్రసాద్ ఎంత చక్కగా తీర్చాడో చూడండి.

కొంటె బాపు గీతలున్న,ముళ్ళపూడి రాతలున్న "పెళ్లి పుస్తకాన్ని" చదివి అప్పచెప్పుదాం
అన్నరేంజ్ లో గుర్తుంచుకుని పాటించాల్సిన మంచి విషయాలు ఎన్నో వున్నాయి ఈ సినిమాలో
నాకు ఎప్పటికీ నచ్చే సినిమాల్లో పెళ్లి పుస్తకం ఒకటి. ఇందులో ఈ సీన్,ఈ పాట రెండు చాలా బాగుంటాయి .

సరికొత్త చీర ఊహించినాను
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...