పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, నవంబర్ 2011, గురువారం

A Picture Speaks A Thousand Words. .

మనిషి జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు,కష్ట నష్టాలు ఎంతో భారంగా మారి బాధపెడతాయి..
కానీ చీకటి వెంటే వెలుగు ఉన్నట్లే.. మనకు జీవితంలో వచ్చే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుందని,
దేవుడా నేను ఈ బాధ భరించలేను అనిపించే ప్రతి కష్టం ఒక మంచి ఫలితానికే దారి తీస్తుందని
అర్ధంతో
వున్నఈ ఫార్వార్డ్ మెయిల్ నాకు నచ్చింది..
A Picture Speaks A Thousand Words.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...