పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

8, మార్చి 2013, శుక్రవారం

Happy Women's Day...మంచితనం మమకారం  మానవత్వంతో పరిమళించే సౌగంధి 
ప్రేమ ఆప్యాయతలను పంచటంలో ఎవరూ సాటిరాని మాతృమూర్తి 
నింగీ నేలా నాదే  అంటూ చైతన్యంతో, సంకల్పబలంతో 
అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసంతో సాగుతున్న మహిళలందరికీ 
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 


 ♥ Every Home, Every Heart, Every Feeling, 
Every Moment Of happiness is incomplete without you, 
Only you can complete this world
Happy Women’s Day!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...