పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, మార్చి 2012, సోమవారం

"ఒక మనసుకు ఒక మనసని అనుకుంటే స్వర్గం "


"
మౌనమే నీ భాష మూగ మనసా" అంటూ..."బాధపడే సమయంలో మనసు భాష మౌనమని"
"
గుప్పెడు మనసు" సినిమాలో,
"కళ్ళలో ఉన్నదేదో కన్నులకే తెలుసు" అంటూ..."కళ్ళలో ఉన్న బాధ కళ్ళకే తెలుస్తుందని"
"
అంతులేని కధ" సినిమాలో ...
సగటు మనిషి జీవితంలోని కష్టనష్టాలను, ఆ కష్టానికి మనసు పడే వేదనను అద్భుతంగాఆవిష్కరించగల గొప్ప దర్శకుడు కే.బాలచందర్.హృదయ వేదనని మనసు పాటల్లో పలికించిన బాలచందర్ గారి సినిమాల్లో నాకు నచ్చిన మరొక సినిమా "ఇది కధ కాదు" .

ఈ సినిమాలో పాటలు అన్నీ బాగుంటాయి. ఇందులో ఒక పాట నేను కొత్తగా విన్నాను.
పాటలోని సాహిత్యం జీవితానికి అన్వయించి ఉంటుంది.
"ఒక మనసుకు ఒక మనసని అనుకుంటే స్వర్గం " అంటూ మొదలై
ప్రతి మాపూ ఒక రేపై తెరవాలి తలుపు
ఏ రేపో ఒక మెరుపై తెస్తుందొక మలుపు" అని
ముగిసే ఈ పాట వింటుంటే
ఇది కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ సాంగ్ అనిపించింది. నాకు నచ్చిన పాట.


తకధిమితక ధిమితకధిమి
తకధిమితక ధిమితకధిమి తకధిమి తక ధింధిం
జత జత కొక కధ ఉన్నది చరితైతే ఝం ఝం
తకధిమితక ధిమితకధిమి తకధిమి తక ధింధిం
జత జత కొక కధ ఉన్నది చరితైతే ఝం ఝం

ఒక ఇంటికి ముఖ ద్వారం ఒకటుంటే అందం
ఒక మనసుకు ఒక మనసని అనుకుంటే స్వర్గం
 
ఒక ఇంటికి ముఖ ద్వారం ఒకటుంటే అందం
ఒక మనసుకు
ఒక మనసని అనుకుంటే స్వర్గం


తకధిమితక ధిమితకధిమి తకధిమి తక ధింధిం
జత జత కొక కధ ఉన్నది చరితైతే ఝం ఝం

ఈ లోకమొక ఆట స్థలము ... ఈ ఆట ఆడేది క్షణమూ
 
లోకమొక ఆట స్థలము ... ఆట ఆడేది క్షణమూ
ఆడించు వాడెవ్వడైనా ... ఆడాలి ఈ కీలుబొమ్మా
 
ఆడించు వాడెవ్వడైనా ... ఆడాలి ఈ కీలుబొమ్మా

ఇది తెలిసీ తుది తెలిసీ ఇంకెందుకు గర్వం
తన ఆటే గెలవాలని ప్రతి బొమ్మకు స్వార్ధం
 
ఇది తెలిసీ తుది తెలిసీ ఇంకెందుకు గర్వం
తన ఆటే గెలవాలని ప్రతి బొమ్మకు స్వార్ధం


తకధిమితక ధిమితకధిమి తకధిమి తక ధింధిం
జత జత కొక కధ ఉన్నది చరితైతే ఝం ఝం

వెళ్తారు వెళ్ళేటి వాళ్ళు ... చెప్పేసెయ్ తుది వీడుకోలూ

ఉంటారు రుణమున్న వాళ్ళూ ... వింటారు నీ గుండె రొదలు
కన్నీళ్ళ సెలయేళ్ళు కాకూడదు కళ్ళు
కలలన్నీ వెలుగొచ్చిన మెలుకువలో చెల్లు

ఏనాడు గెలిచింది వలపూ ... తానోడుటే దాని గెలుపూ
 
ఏనాడు గెలిచింది వలపూ ... తానోడుటే దాని గెలుపూ
గాయాన్ని మాన్పేది మరుపు .
.. ప్రాణాల్ని నిలిపేది రేపూ 
గాయాన్ని మాన్పేది మరుపు ... ప్రాణాల్ని నిలిపేది రేపు

ప్రతి మాపూ ఒక రేపై తెరవాలి తలుపు
ఏ రేపో ఒక మెరుపై తెస్తుందొక మలుపు
ప్రతి మాపూ ఒక రేపై తెరవాలి తలుపు
ఏ రేపో ఒక మెరుపై తెస్తుందొక మలుపు


తకధిమితక ధిమితకధిమి తకధిమి తక ధింధిం
జత జత కొక కధ ఉన్నది చరితైతే ఝం ఝం
ఒక ఇంటికి ముఖ ద్వారం ఒకటుంటే అందం
ఒక మనసుకు ఒక మనసని అనుకుంటే స్వర్గం
 

సినిమా : ఇది కధ కాదు
డైరెక్టర్ : K.బాల చందర్
సంగీతం : M S విశ్వనాథన్
సింగర్ : S.P.బాలు


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...