పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, జూన్ 2014, శనివారం

4 years, 4 months, 4 days ..
నేను బ్లాగ్ రాయటం మొదలుపెట్టి ఇవాల్టికి సరిగ్గా 
"4 సంవత్సరాల 4 నెలల 4 రోజులు"  పూర్తయ్యింది   :)

బ్లాగంటే ఏంటో తెలియని రోజుల్లో మా "చెల్లి గురువు" గారి సలహాతో, మా అమ్మ ప్రోత్సాహంతో బ్లాగ్ మొదలు పెట్టి మొత్తం 6 బ్లాగులు తయారయ్యాయి ఇప్పటికి.  ఇన్ని సంవత్సరాల నా బ్లాగ్ ప్రయాణంలో కొన్ని బ్లాగు పోస్టులు, కొన్ని కామెంట్లు, కొందరు బ్లాగు మిత్రులు, బ్లాగ్ లోకంలో కొందరు గొప్పవాళ్ళతో పాటు ఒక చిన్న స్థానం..నాకంటూ కొన్ని ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు  ఉన్నాయని ఇంటా , బయటా గుర్తింపుతో  .. 
ఎన్నో తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటూ,ఈ లోకంలో మనుషుల గురించి,మనస్తత్వాల గురించి నేను తెలుసుకోవాల్సినవి చాలానే వున్నాయి అని ఆశ్చర్యపోతూ సాగిపోతుంది "నా చిన్నిప్రపంచం" 

బ్లాగ్ పుట్టినరోజు ఫిబ్రవరి లోనే అయిపోయినా ..ఈరోజు బ్లాగ్ మొదలు పెట్టిన రోజుల సంఖ్య, అలాగే 14 తారీకు 2014 సంవత్సరం అన్నీ ఇలా విభిన్నంగా కనపడిన సందర్భంగా నా చిన్నిప్రపంచాన్ని అభినందించాలి అనిపించింది

 ప్రియమైన "నా చిన్నిప్రపంచం" 
"4 సంవత్సరాల 4 నెలల 4 రోజులు" 
పూర్తి చేసుకున్నందుకు అభినందనలు..  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...