పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

13, జనవరి 2012, శుక్రవారం

బాపుబొమ్మల సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ...


ముంగిళ్ళలో మెరిసే ముగ్గులు,
ముగ్గుల మెలికల మధ్య ఒదిగిన గొబ్బెమ్మలు,
హరిదాసు కీర్తనలు,జంగందేవర దీవెనలు,
తియ్య తియ్యని పిండివంటలు,
బంధుమిత్రుల కోలాహలాల మధ్య
తెలుగుతనం ఉట్టిపడేలా సంక్రాంతి పండగ జరుపుకుంటున్నఅందరికీ
బాపు బొమ్మలతో బుడుగు సీగాన పెసూనాంబల
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...