పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

23, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలు


దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి పరాయణం 
దీపేన హారతే పాపం దీపలక్ష్మీ నమోస్తుతే !
దీపావళి శుభాకాంక్షలు


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...