పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

5, మే 2011, గురువారం

ప్రియమైన తమ్ముడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు...దేవుని దీవెనలతో
అమ్మా నాన్నల ఆశీస్సులతో
కుటుంబ సభ్యుల ఆప్యాయత,అనురాగంతో
ప్రతినిత్యం నవ్వులు పంచే క్షణాలతో...
నీ కలలు కోరికలు అన్నీ నెరవేరాలని...
ఇలాంటి
సంతోషకరమైన పుట్టినరోజులు ఎన్నెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ
పుట్టినరోజు
శుభాకాంక్షలు తమ్ముడూ...

Let the GOD decorate each GOLDEN RAY OF THE SUN
reaching u with
wishes of Success, Happiness,health,
wealth and prosperity For you ,

Wish you Happy Birthday.
Wish you a many many happy returns of the day VAMSI.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...