పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

8, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవి.


స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవి.08-10-10

దేవీ నవరాత్రులు...


అమ్మలగన్నయమ్మ;ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ;
చాల పెద్దమ్మ;సురారులమ్మ కడుపారని బుచ్చినయమ్మ;
తన్నులో నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనంబున నుండెడియమ్మ;
దుర్గ; మాయమ్మ;కృపాబ్ధి;యిచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్!

సకల దేవత స్వరూపిణి అయిన అమ్మను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే దేవీ నవరాత్రులు
రోజు నుండీ ప్రారంభం.
పది రోజులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకారాలు చేస్తారు..
అమ్మ కరుణ కటాక్ష వీక్షణాలు అందరికీ ప్రసాదించాలని,
కోరిన
కోరికలు తీర్చి కాపాడమని,
అమ్మని
వేడుకుంటూ దేవీ నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...