పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, జనవరి 2012, గురువారం

మా సంక్రాంతి ముగ్గులుRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...