పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

17, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

God's Help...

జీవితంలో అప్పుడప్పుడు మన తప్పు ఏమీ లేకపోయినా ఎన్నో మాటలు పడాల్సిరావచ్చు,
కొన్ని ఎదురుదెబ్బలు తగలవచ్చు...
ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రతి మనిషీ దేవుడా నేను నిన్ను పూజిస్తాను,నిన్నే నమ్ముకున్నాను
కానీ ఎందుకు నన్నిలా చేస్తున్నావు అని బాధపడతారు.
నేను కూడా ఒక్కోసారి అంతే అనుకుంటాను... కానీ దేవుడు మన వెన్నంటే వుండి మనకి తగలాల్సిన
ఎంతో పెద్ద రాళ్ళని అడ్డుకుంటాడు,మనకి వచ్చే కష్టాలు చిన్న రాళ్ళు మాత్రమే
అని దేవుడి గొప్పతనాన్ని తెలిపే ఈ ForwardMail మా తమ్ముడు నిన్న నాకు పంపాడు...
దేవుడు మనం అడిగినా అడగకపోయినా ఎప్పుడూ మనల్ని కాపాడుతూనే ఉంటాడు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...