పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

5, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

చిన్నారి స్నేహమా ...చిన్నారి స్నేహమా ... చిరునామా తీసుకో బ్లాగు మిత్రులందరికీ
హృదయపూర్వక స్నేహితులరోజు శుభాకాంక్షలు
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...