పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

18, ఫిబ్రవరి 2010, గురువారం

శ్రీశైలం శివమయం


శివపార్వతులు మా ఇష్టదైవాలు.
ప్రపంచం మొత్తాన్ని అలాగే నా చిన్నిప్రపంచం లో మా కుటుంబాన్ని అన్నివేళలా కాపాడేది దైవశక్తి మాత్రమే అని నాప్రగాఢవిశ్వాసం.

ప్రతిసంవత్సరం
మేము చేసే శ్రీశైలయాత్ర మా జీవితాలలో మధురానుభూతి.

చిన్నపిల్లలుగా అమ్మ,నాన్న చెయ్యి పట్టుకుని
శ్రీశైలం వెళ్ళిన మమ్మల్ని ఇప్పటివరకు అన్ని విషయాల్లో కాపాడుతూఆనందకరమైన జీవితాలను అనుగ్రహించిన తండ్రి దయ అపారం.

అక్షయవరాలనిచ్చే శ్రీశైల
మల్లికార్జునుడు తనను దర్శించుకునే భక్తులను కనికరిస్తూ కొలువుతీరి ఉన్న దక్షిణకైలాసం ప్రతి భక్తుని మనస్సును ఆనందమయం చేస్తూ యిట్టె ఆకట్టుకుంటుంది.

స్వామిని
తాకి తల ఆనించి,తమ కష్టాలుచెప్పుకునే అవకాశంఉన్న క్షేత్రంలో భక్తులు శ్రీ మల్లికార్జునుని స్వయంగా అభిషేకించవచ్చు.ప్రశాంతతకు నెలవు క్షేత్రం.

శ్రీ
శ్రీశైలమల్లికార్జునభ్రమరాంబికలు అందరిని అన్ని వేళలా
కాపాడుతూ,
మా
కుటుంబాన్ని ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతోదీవించాలని నిరంతరం ప్రార్ధిస్తూ...

ఓం నమఃశివాయ
రాజి.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...