పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, మార్చి 2010, బుధవారం

శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి.


సీతారాముల కళ్యాణంచూతము రారండి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతము రారండి....
సిరికళ్యాణపు
బొట్టునుపెట్టి , మణిబాశికమును నుదుటను గట్టి
పారాణిని
పాదాలకు పెట్టి
పెళ్లి
కూతురై వెలసిన సీత .. కళ్యాణంచూతము రారండి
సంపగి
నూనెను కురులను దువ్వి ,ఓంపుగా కస్తూరి నామము గీసి చంపగా వాసి చుక్కను పెట్టి
పెండ్లి
కొడుకై వెలసిన రాముని .. కళ్యాణంచూతము రారండి
శ్రీ
సీతారాముల కళ్యాణం చూతము రారండి....

అందరి దేవుళ్ళకి కళ్యాణాలు జరుగుతాయి కానీ ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇంట్లో పెళ్ళిలాగా సందడిగా చేసే పెళ్లి సీతారాముల పెళ్లి.
సీతారాముల కళ్యాణం ఒక సుందర,సుమధుర దృశ్య కావ్యం.

చిన్నప్పుడు ప్రతి వీధికి ఒకటి,రెండు పందిళ్ళు వేసి చిన్నచిన్న రాముడి గుడులు కట్టి పానకం,వడపప్పులు పంచేవారు.
వీధిలో వెళ్తుంటే పట్టుకుని మరీ ప్రసాదం పెట్టేవారు.
ప్రస్తుతం ఇలాంటివి అంతగా కనిపించటం లేదనుకుంటా..

సీతారాములు అందరికీ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ అందరికీ
శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.
రామా! నీల మేఘ శ్యామా! నిను చూసి ప్రేమ అంకురించే పడతి సీతమ్మకు.
రామా
! ధనుజ విరామా!నిను కొల్వ సర్వ శుభములు కలిగే మా జన్మకు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...