పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, సెప్టెంబర్ 2010, ఆదివారం

మాఇంటి గణపతి


ఓం
గం గణపతయే నమః


మా పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చిన మొదటి వినాయకచవితి కావటంతో ఈ వినాయకచవితి మా అమ్మ వాళ్ళింట్లో జరుపుకున్నాము.
చిన్నప్పటినుండి మాకు చాలా ఇష్టమైన పండుగ వినాయకచవితి.
నాన్నతో బజారుకి వెళ్ళి వినాయకచవితి షాపింగ్ చేయటం చాలా సరదాగా వుండేది.
అప్పట్లో బంకమట్టితో అచ్చులు వేసి,దానిమీద రంగు కాగితం అద్ది వుండే వినాయకుడి ప్రతిమలు ఉండేవి.


తర్వాత కొంత కాలానికి pop వినాయకులు అదేనండీ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ వినాయకులు వచ్చిన తర్వాత,
మట్టితో చేసిన వినాయకులకంటే ఆ వినాయకుడే మాకు ఎక్కువ నచ్చేవాడు.
మాకోసం నాన్న,ఈ వినాయకుడిని కొన్నా,మట్టివిగ్రహం మాత్రం తప్పకుండా తీసుకునేవాడు
ఎందుకంటే పూజ మట్టితో చేసిన వినాయకుడికే చేయాలని.

మా చెల్లి ఫ్రెండ్ గణేష..మా చెల్లి సేకరించిన చిన్ని గణపతులు...


ఈ సంవత్సరం పర్యావరణ రక్షణ కోసం మట్టితో చేసిన గణేష్ విగ్రహాలే వాడాలని టీవీల్లో,పేపర్లో వస్తున్న సలహాలు విని మేము కూడా మట్టి గణేషుడ్ని తేవాలని చాలా ప్రయత్నించాము..
కానీ మా వూరిలో ఎక్కడా ఆ మట్టివిగ్రహాలే కనపడలేదు.ఇంకోచోటికి వెళ్లి ప్రయత్నించే సమయం లేకపోవటంతో
ఈ సంవత్సరానికి మా ఇంటికి రావాలనుకున్న ఓ రంగురంగుల బొజ్జ గణపతిని మా ఇంటికి తీసుకువచ్చాము.


తమ్ముడు,చెల్లి,నేను మా గణేష్ మండపాన్ని అందంగా అలంకరించుకుని,
అమ్మ చేసిన నైవేద్యాలతో,మా కుటుంబంతో ఆనందంగా గణపతిని పూజించుకున్నాము.


మా పూజ నిర్విఘ్నంగా జరిపించిన ఆ గణపతిని మనసారా ధ్యానిస్తూ...ఆ గణనాధుడు
నా చిన్నిప్రపంచాన్ని ఆయురారోగ్య,అష్టైశ్వర్యాలతో దీవించాలని,
సకల శుభాలు కలుగచేయాలని ,మా పనులన్నిటినీ నిర్విఘ్నంగా జరిగేలా దీవించమని ప్రార్ధిస్తూ ...

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు.రాజి
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...