పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

చెన్నకేశవుని రధోత్సవం...


నిన్న (23-04-2011) మా వూరి చెన్నకేశవుని రధోత్సవం
స్వామివారికి ప్రతి సంవత్సరం జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా పౌర్ణమి రోజున కల్యాణం, నిన్న రధోత్సవం జరిగాయి.
శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైన చేన్నకేశవ స్వామిరధోత్సవం వేలమంది భక్తుల మధ్య కోలాహలంగా జరిగింది.

కళ్యాణ వైభోగమే శ్రీ చెన్నకేశవుని కళ్యాణమే..


పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లికూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వేనీ పెండ్లికూతురు...


కల్యాణం చూతము రారండి...
శ్రీ చెన్నకేశవుని కల్యాణంచూతము రారండి..బ్రహ్మోత్సవం ఇది బ్రహ్మోత్సవం
బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...