పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

27, మే 2011, శుక్రవారం

అంజనీపుత్రా పవనసుత నామా...నిన్న గురువారం అని సాయిబాబా గుడికి వెళ్ళాము.అక్కడ పూజారి గారు రేపు హనుమజ్జయంతి
మీరు తప్పకుండా రండి వ్రతం చేద్దురుగాని ఈ వ్రతం చేసుకుంటే అంతా మంచి జరుగుతుంది... అని చెప్పారు.
నాకు కూడా పూజలు అంటే ఇష్టమే కాబట్టి పైగా అనుకోకుండా బాబా గుడికి వెళితే
పూజ గురించి కూడా తెల్సింది అనుకుని ఇవాళ వెళ్లి హనుమత్ వ్రతం చేసుకున్నాము.
పూజ చాలా బాగా జరిగింది...పూజలో కూర్చున్న అందరికీ ఆంజనేయస్వామి డాలర్
ఇచ్చి దానికి పూజ చేయించారు..అనుకోకుండా వ్రతం చేసుకోవటం చాలా సంతోషం అనిపించింది..
ఆ ఆంజనేయుడు అందరినీ తన చల్లని చూపులతో ఎల్లప్పుడూ కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాను....

ఈ ఫొటోస్ మేము లాస్ట్ ఇయర్ విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు గుంటూరు బైపాస్ రోడ్డులో వున్న
ఆంజనేయస్వామివి...
సుమారు 74 అడుగుల ఎత్తులో ఆకాశంలోకి ఎదిగి... మేఘాలను తాకుతున్నట్లుగా వుండే ఈ ఆంజనేయుడిని
ఎంతసేపు చూసినా తనివితీరదు అన్నట్లుగా వుంటుంది..
అందరికీ హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలు..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...