పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

18, జూన్ 2011, శనివారం

Congratulations To A Lovely Couple


Remember Your Yesterdays...
Plan Your Tomorrows...
And Celebrate Your Today!
Your EveryDay Be Blessed

With
A Shining Gift Of Love!
Congratulations
To A Lovely Couple

Happy Wedding My Dear Little Sister Ramya And Bhadra I wish both of u A Very Happy Married life

మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళవాద్యము
ఇది కల్యాణం కమనీయం జీవితం
మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఎవ్వరికి ఎవ్వరిని జంటగా అనుకుంటాడో
ఆఖరికి వాళ్ళనే ఓ చోట కలిపేస్తాడు
మనసా మళ్ళీ మళ్ళీ చూశా గిల్లి గిల్లి చూశా ...జరిగింది నమ్మేసా..
జతగా నాతో నిన్నే చూ
శా నీతో నన్నేచూశా ... నను నీకు వదిలేశా
పైలోకంలో వాడు ఎపుడో ముడి వేసాడు
విడిపోదే ... విడిపోదే
నిన్నేనిన్నే అల్లుకొని,కుసుమించే గంధం నేనవని
నన్నేనీలో కలుపుకొని, కొలువుంచే మంత్రం నేనవనీ
ప్రతిపూట పువ్వై పుడతా,నిన్నేచేరి మురిసేలా
ప్రతి అడుగు కోవెలనవుతా,నువ్వే నెలవుతీరేలా
నూరేళ్ళు నన్నునీ నివేదనవని
నిన్నేనిన్నే అల్లుకొని, కుసుమించే గంధంనేనవని
దేవత నీవే నా దేవత నీవే కనుపాపగ కాస్తా నిన్నే రెప్పనై
నాజత నీవే ఇక నాజత నీవే ఎడబాయక ఉంటా తోడూ నీడనై
నీలో నేను సగములే నీవే నాకు జగములె..
నీతో యుగమే క్షణములే ఇది మన మనసుల కలయిక కద
2 వ్యాఖ్యలు:

జయ చెప్పారు...

Raji, I also wish them a bright future and happy life.

రాజ్యలక్ష్మి.N చెప్పారు...

Thankyou verymuch for your Best wishes Jaya garu...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...