పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

21, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు .చేత వెన్నముద్ద చెంగల్వ పూదండ
బంగారు మొలత్రాడు పట్టుదట్టి
సందిట కడియాలు సరిమువ్వ గజ్జెలు
చిన్ని కృష్ణ నిన్ను చేరికొలుతు...!!కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు .


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...