పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

29, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

కాణిపాకం To విష్ణుకంచి - 9 విష్ణుకంచి

వరదరాజస్వామి దేవాలయం - విష్ణుకంచి
వరదరాజ పెరుమాళ్ దేవాలయం ఉన్న ప్రాంతం విష్ణుకంచి
ఇక్కడ వరదరాజ పెరుమాళ్ ని చూస్తుంటే తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామిని దగ్గరనుండి చూస్తే
ఇలాగే ఉంటుందేమో అనిపించేంత నిలువెత్తు విగ్రహం.
స్వామివారిని చాలా దగ్గరనుండి దర్శించుకోవచ్చు..
వరదరాజ పెరుమాళ్
ఆ దేవాలయం పరిసర ప్రాంతాలు, ఆ మండపాలు అవన్నీ చూస్తుంటే నాకు ఒక్కసారిగా ఎన్నో ఏళ్ల
వెనక్కి వెళ్లి పోయినట్లుగా,ఆ ప్రాచీనకాలంలోనే నేను కూడా వున్నట్లుగా అనిపించింది.
అంత పురాతన కట్టడాలైనా ఎంతో గంభీరంగా, ఆనాటి రాజుల రాజరికం ఉట్టిపడే ఎత్తైన గోపురాలు,
ఈ ఆలయాలలో చెక్కిన శిల్పకళా నైపుణ్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
ఈ దేవాలయంలో బంగారు బల్లి, వెండి బల్లులు ఉండడం మరో విశేషం .
వీటిని తాకితే అంత వరకు బల్లులు మీద పడిన దోషాలు పోతాయని,ఇకముందు పడినా ఏమీ దోషం
ఉండదని అందరి నమ్మకం.
బంగారు బల్లి, వెండి బల్లులు
అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకుని,తీర్ధ ప్రసాదాలు తీసుకుని కాసేపు ఆలయమంతా తిరిగి చూసి,
కంచి ఫేమస్ కంచిపట్టు చీరలు కొనటానికి షాపింగ్ కి వెళ్ళాము.
ఇలా మా తమిళనాడు దేవాలయాల టూర్ హ్యాపీగా,సంతృప్తికరంగా,మరిచిపోలేని మదురానుభూతిగా
పూర్తి అయ్యింది..కొన్ని మంచి పుణ్యక్షేత్రాలను చూసిన ఆనందంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాము..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...