పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

29, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

నా సంగీత ప్రపంచంలో ఇళయరాజా..


మా ఇంట్లో నాకు , మా తమ్ముడికి ఇళయరాజా పాటలంటే చాలా ఇష్టం.
ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు కార్ లో,మా ఇద్దరి మొబైల్ లో ఇళయరాజా
పాటలు తప్పకుండా ఉండాల్సిందే..
అలా మాకు ఇష్టమైన,నేను కలెక్ట్ చేసిన ఇళయరాజా గారి పాటలు
ఇళయరాజా సంగీతాన్ని ఇష్టపడే అభిమానుల కోసం
నా సంగీత ప్రపంచం సరిగమలు...గలగలలు లో ...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...